Wethouders aan het woord

Een mooi voorbeeld van grenzeloze samenwerking is de niet aflatende lobby van zowel gemeentes, Provincie Limburg als de Bondsdag voor de aanleg van de nieuwe weg tussen Landgraaf en Übach-Palenberg. Een betere verbinding die ook de kernen aan beide zijden van de grens ontlast.

Freed Janssen
wethouder mobilite
it
gemeente Landgraaf

Grensoverschrijdende samenwerking is van belang omdat samenleven niet stopt aan de grens. Samen zorgen we voor een nog mooiere leefomgeving. Van elkaar leren, samen optrekken en mekaar informeren spelen hierin een grote rol.

Bart Smeets
wethouder wonen en openbare ruimte
gemeente Landgraaf

Het is niet alleen prettig wonen en recreëren in Landgraaf, maar zeker ook aantrekkelijk ondernemen. Met ruim 2.400 bedrijven en meer dan 10.000 arbeidsplaatsen, waaronder diverse lokale bedrijven met internationale allure, profiteert Landgraaf volop van haar geografische situering binnen de Euregio.

Ramon Lucassen
wethouder economie
gemeente Landgraaf

Een quote die ik niet zelf verzin, maar die perfect past op grensoverschrijdende en daarmee grenzeloze samenwerking is ‘contacten maken contracten’. De grootste meerwaarde van samenwerking tussen Duitse en Nederlandse ondernemers is dat die samen zorgen voor nieuwe kansen en nieuwe werkgelegenheid. Daar hebben we allemaal wat aan.

Christian Wilbach
wethouder arbeidsmarktbeleid
gemeente Landgraaf

In de lokale educatieve agenda, die we samen met onderwijsstichting Movare en de scholen binnen Landgraaf hebben opgesteld, staat heel duidelijk dat we Duitse les willen meenemen op de basisscholen. Onder meer door opname van het STEM-2-LINGUA project. Op middelbare scholen vinden we uitwisselingen over de grens van groot belang. Om de leerlingen in hun talentontwikkeling het hele gebied van de Euregio te laten zien als mogelijkheid voor hun toekomst.

Alex Schiffelers
wethouder onderwijs en talentontwikkeling
gemeente Landgraaf