Raymond Vlecken

Burgemeester gemeente Landgraaf

Landgraaf is vanwege de bijzondere ligging bij uitstek

geschikt voor grensoverschrijdende samenwerking.

Een van de kansen is om als gemeente samen te werken met de Duitse buurgemeenten. Een andere kans is

vanuit ondernemersperspectief. De mogelijkheden

zijn aantrekkelijk; economische en maatschappelijke

voordelen ontstaan.


Bij de ondernemers levert grensoverschrijdend

samenwerken vragen op. Wat zijn de mogelijkheden

van de werkgever in het buitenland? Is samenwerken

gunstig op het gebied van wet- en regelgeving? Maar

denk ook aan het onderwijs waar de aandacht is verplaatst naar het Engels. In hoeverre zijn we allen bereid ons aan te passen voor een betere samenwerking? Als gemeente hebben we de taak deze vraagstukken aan te pakken

en uitdagingen om te zetten in kansen.


Intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking met de Duitse buurgemeenten

Geboren en getogen in de Parkstad, zie ik het belang van actief samenwerken met de Duitse buurgemeenten. Graag zie ik dat ad hoc samenwerking structureel wordt en dat we met de Duitse buurgemeenten kansen samen benutten. Ook besef ik dat het aanpakken van uitdagingen en knelpunten noodzakelijk is.


Met trots zeg ik dat in 2020 de stedenband met de Duitse buurgemeente Übach-Palenberg haar 20-jarig jubileum mag vieren. Samen met Geilenkirchen nodigen wij ondernemers uit om na te denken over grenzeloos ondernemen. Wij laten de ondernemers werkelijk zien wat wij in de drie gemeenten in deze Euregio te bieden hebben.


Landgraaf streeft naar intensivering van de grens-

overschrijdende samenwerking met de Duitse buur-

gemeenten. Voor de samenwerking is het belangrijk

om meer bewustzijn te creëren, te denken in kansen

van samenwerking en een passend beleid te vormen

voor de gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.


Zo kunnen we grenzeloos ondernemen en al datgene

dat ons in de weg staat voor een prettige samenwerking wegnemen. Grensoverschrijdende samenwerking:

een unieke kans voor onze regio.