Informatievoorziening

Grensoverschrijdend samenwerken, ondernemen en werken brengen nog steeds een hele hoop vragen met zich mee. Het belemmert de economisch-maatschappelijke ontwikkeling aan de zijden van de Nederlandse, Duitse en Belgische grens en staat grenzeloos denken soms in de weg.

We stellen twee partijen waar u terecht kunt met vragen, graag aan u voor.

Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA)

Er is sprake van een stevig bewustzijn van de kansen die de Euregio op het vlak van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt biedt. Dit bewustzijn heeft ertoe geleid dat in 2016 de eerste stappen zijn gezet naar de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA)

Kerkrade/Herzogenrath. In samenwerking met onder andere het UWV, de Bundesagentur für Arbeit, WerkgeverServicePunt Parkstad en Podium24 werd de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (D/NL) opgezet.


De opgedane kennis en ervaringen leidde al snel tot

een soortgelijke aanpak in Maastricht. Wederom in

samenwerking met het UWV, Podium24 én nieuwe

partners als de VDAB en WerkgeverServicePunt Westelijke Mijnstreek. Cruciale partners die de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (BE/NL) tot stand brengen. Uiteraard bestaat er een nauwe verbinding tussen de beide SGA’s om werkgevers aan de beste werknemers te helpen en

de werkzoekende aan een baan in Duitsland of België.

De beide SGA’s zijn verantwoordelijk voor heel

Zuid-Limburg en ook alle inwoners en ondernemers

van de gemeente Landgraaf kunnen er terecht met

vragen op dit gebied.

Het team van de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling begeleidt werknemers en werkzoekenden bij de zoektocht naar een baan in Duitsland, Nederland of België. De adviseurs ondersteunen bij de totstandkoming van een sollicitatie map en helpen, indien nodig, bij het verkrijgen van erkenning van beroepskwalificaties.


Indien u werkgever bent en personeel in België,

Duitsland of Nederland zoekt, helpt het team u

de juiste medewerkers voor uw onderneming te

vinden. Eventuele Job Speed Dates en desgewenst

ook informatiebijeenkomsten voor bedrijven met

geïnteresseerde werkzoekenden uit de buurlanden,

behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast worden

arbeidsmarktgerichte projecten, in specifieke

economische clusters, aan beide zijden van de grens

opgezet om vraag en aanbod substantieel te versterken.


GrensInfoPunt (GIP)

De GrensInfoPunten in de Duits-Nederlands-Belgische grensregio´s, informeren u over de thema´s werken in

het buurland als werknemer of zelfstandige, wonen in

het buurland en studeren in het buurland.


Heeft u interesse in een baan over de grens of bent u

van plan te verhuizen? Waarmee dient u rekening te

houden als u naar het buurland wilt verhuizen, of daar

wilt gaan werken en grensganger wordt? Waar dient u

als werkgever aan te denken, als u iemand uit het buurland wilt aannemen? Wilt u advies over de belasting- en sociale verzekeringstelsels in België, Duitsland en Nederland? Welke cultuurverschillen spelen een rol? Hoe werkt

het beroepsonderwijs in Duitsland?


De GrensInfoPunten informeren u graag, telefonisch

of middels een afspraak met een van de adviseurs. U kunt daarnaast ook de spreekuren of informatiebijeenkomsten bezoeken of de online aanvraagformulieren invullen.


Het is voor deze regio van groot belang dat grens-

overschrijdende mobiliteit en arbeidsmarkt bevorderd worden. Daarom is het belangrijk dat de burgers en

bedrijven over de mogelijkheden en kansen die de Euregio en Europa biedt, geïnformeerd en geadviseerd worden. Het GrensInfoPunt is daarmee de juiste aanspreekpartner voor vragen van grensgangers over wonen, werken en

studeren. Ze adviseren kosteloos, onafhankelijk en

objectief, waarbij rekening wordt gehouden met

specifieke regionale bijzonderheden. De individuele advisering van werknemers, werkgevers, werkzoekenden, stagiairs, studenten en gepensioneerden staat voorop.