Grenzeloos onderwijs

Het is van belang dat jongeren leren om over grenzen heen te kijken, om Euregionaal en internationaal

georiënteerd te zijn. Zeker in een wereld die, door technische ontwikkelingen, steeds kleiner lijkt en

waarvan de economie globaliseert. Het in aanraking komen met andere culturen, veraf en dichtbij, zorgt voor verrassende momenten, contacten en ervaringen. Het leren kennen van mensen met andere opvattingen, met cultuurverschillen en in andere onderwijsstelsels, zorgt voor meer begrip onderling en voor een verrijking van de eigen cultuur. De jeugd heeft immers de toekomst en is de Euregionale burger van morgen.


We stellen u binnen dit grenzeloze onderwijs graag drie partijen voor.

Nuffic

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.

Als kenniscentrum en als (publieke) dienstverlener dragen ze bij aan de versterking van het onderwijs en Nederland als kennisland. Dit doen ze samen met nationale en internationale partners. Met opdrachtgevers als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie kunnen ze een onderwijsbrede taak uitoefenen.


STEM-2-LINGUA

Hoe keukentafel gesprekken tot grenzeloos samenwerken kunnen leiden. Dat het van belang is weet van elkaar te hebben over de grens is bekend, maar dat in een gesprek ideeën, scholen en partners elkaar vinden is bijzonder.Bart Alofs bewandelt een sprankelend pad tijdens zijn onderwijscarrière. Hij startte als leerkracht basisonderwijs en werd vervolgens schooldirecteur. November dit jaar gaf hij zijn schooldirecteurschap op, om projectleider te worden van onder andere STEM-2-LINGUA.

Eijkhagen Charlemagne
College

Margret Hacking-van Nunspeet is sectordirecteur havo / vmbo-tl op het Eijkhagen Charlemagne College in Landgraaf. Internationalisering is een van de speerpunten binnen hun onderwijs.


Op de foto vlnr: Jos van Eyk (rector), Karin van Buren (coördinator internationalisering), Margret Hacking (sectordirecteur onderwijs), Claudio Leson (docent Duits)
.