Andy Dritty

Gedeputeerde Provincie Limburg

Grensoverschrijdende samenwerking hier in onze eigen

regio. Een thema dat al vele jaren hoog op de agenda’s staat. Bij de politiek, gemeenten, provincie en onderwijs-

instellingen. De kansen liggen voor het oprapen, daar

zijn we met z’n allen vast van overtuigd. De fysieke

grenzen bestaan immers niet meer, als Provincie

Limburg ondersteunen we het aanbod van buurtalen in het onderwijs op diverse manieren en onze culturen

hebben meer raakvlakken dan we misschien beseffen.

We vieren samen Carnaval. Zonder enige moeite

stappen we hier in Landgraaf van de Grensstraat naar

de Grensstraße; om te genieten van de Duitse natuur, het prachtige park in Übach-Palenberg, de faciliteiten van Wildpark Gangelt of een smakelijk dineetje of Imbiss in een van de vele restaurants. Andersom verwelkomen Snowworld, Mondo Verde en Pinkpop en onze eigen Limburgse horeca met veel plezier onze oosterburen.Obstakels worden langzaam maar zeker afgebroken en tegelijk stimuleren we grensoverschrijdende projecten

We weten mekaar in onze vrije tijd wel te vinden hier in de grensstreek: we shoppen over de grens en kennen de mooie recreatieplekken ‘aan de overkant.’ In onze vrije tijd zijn er dus al genoeg kansen die we pakken, en dat geldt natuurlijk ook als het gaat om samen ondernemen. Er gebeurt al veel op dat vlak: zo zijn er de internationale businessclubs, de exportsociëteit en de samenwerkende Kamers van Koophandel, maar grensoverschrijdend ondernemen kent meer facetten en uitdagingen. De regelgeving, het pensioenstelsel, rechten en plichten, sociale wetgeving, belastingen: de verschillen zijn onmiskenbaar.


Die verschillen kunnen overbrugd worden. Als Provincie Limburg maken we ons daar sterk voor. Met de bestuurders aan de andere kant van de grens werken we aan de wederzijdse erkenning van diploma’s, we lobbyen voor belastingverdragen, we proberen wetten en regels zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. We steunen de Grensinfopunten die gelden als vraagbaak en kenniscentrum op het gebied van grensoverschrijdend ondernemen. Bij deze punten kunnen ondernemers en arbeiders kostenloos terecht met hun vragen. Obstakels worden langzaam maar zeker afgebroken en tegelijk stimuleren we grensoverschrijdende projecten. Tip: er zijn diverse Europese subsidieprogramma’s en potjes voor grensoverschrijdende samenwerking waarbij overheden, kennisinstellingen en bedrijven betrokken zijn. Laat u informeren door onze mensen.


Misschien is het wel de term grensoverschrijdende samenwerking die ondernemers huiverig maakt. Het klinkt zo officieel. Maar het is vooral een kwestie van doen. Daarom juich ik een initiatief als dit Grensevent toe. Geilenkirchen, Übach-Palenberg en Landgraaf verkennen samen met ondernemers, ambtenaren, bestuurders, raadsleden en schoolleiders de kansen in hun eigen regio. Zelf draag ik graag mijn steentje bij, want ook ik geloof heilig in de mogelijkheden van samenwerking. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten.