Prikbord

Duurzaamheid gaat natuurlijk veel verder dan zonnepanelen, e-cars en energiewinning. Om ons heen zien we grote en kleine voorbeelden om samen aan duurzaamheid te werken.

We delen er hier graag een aantal. Heeft ook u een mooi voorbeeld, stuur het ons toe via info@euregiobizz.tv!

Bomenplan Provincie Limburg

In het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ van de Provincie Limburg is de ambitie opgenomen om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten. Met het aanplanten van 1 miljoen bomen wil de provincie niet alleen een kwantitatieve slag maken, maar ook een kwalitatieve. Een boom is niet alleen natuur, het is ook landschap, cultuurhistorie, gevoel, recreatie en leefbaarheid.

Het Limburgs Parlement heeft medio december 2019 opdracht gegeven voor het 1miljoenbomen-project. Dat wil zeggen dat er de komende jaren voor praktisch elke Limburger een extra boom wordt geplant. Dus boven op de reguliere aanplant van bomen door nieuwe bosaanplant of vervanging van bestaande bomen.

Organisaties zoals gemeenten, stichtingen en verenigingen kunnen een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie om de beoogde bomen te planten.

Lees meer >>

Doe FF lokaal Bedrijvenwijzer

De gemeente Voerendaal heeft een online BedrijvenWijzer met als slogan 'Doe FF lokaal'. Hiermee kunt u eenvoudig via naam, locatie of trefwoorden lokale bedrijven vinden die u verder kunnen helpen.

Bent u een Voerendaalse ondernemer en wilt u uw bedrijf aanmelden? Op de website kunt u onder inloggen uw eigen bedrijf in Voerendaal aanmelden.

De gemeente Voerendaal faciliteert de BedrijvenWijzer om de lokale economie een steuntje in de rug te geven. De gemeente speelt verder geen rol in het gebruik en de contacten via de BedrijvenWijzer.

www.bedrijvenwijzervoerendaal.nl

WoonWijzerWinkel

De WoonWijzerWinkel in Kerkrade (Roda JC Ring 61), hét energieloket voor iedereen in de regio. Iedereen die op zoek is naar mogelijkheden om te besparen op de energierekening en een bijdrage wil leveren aan het verduurzamen van zijn of haar woning, kan in Parkstad terecht in de WoonWijzerWinkel. Betrouwbaar en objectief advies op maat over de mogelijkheden tot verduurzaming van de eigen woning of huurwoning en de aanschaf van duurzaamheidsproducten. Van simpele isolatiematerialen tot meer complexe oplossingen zoals warmtepompen. Ook wordt informatie verstrekt over subsidies en financieringsmogelijkheden.

www.woonwijzerwinkel.nl

PALET

In de regio werkt de gemeente Voerendaal samen om de energieambities van PALET (Parkstad Limburg Energietransitie) vorm te geven met zo min mogelijk landschappelijke ingrepen in kwetsbare natuurgebieden. Het streven is om tot en met 2020 de eerste 8% van de ambitie 'Voerendaal 2040 energieneutraal' voor zowel energiebesparing als energieopwekking in te vullen met concrete onderzoekslijnen en met projectvoorstellen. Voorbeelden van projecten zijn:

  • Zonnepanelenproject Parkstad
  • WoonWijzerWinkel
  • Regionaal afwegingskader grootschalige energieopwekking (RAK)
  • Warmtevisie
  • Subregionaal RES (Regionale Energie Strategie)

Project Waterklaar

Ons klimaat verandert. We hebben steeds vaker te maken met extreme regenval, wateroverlast en langdurige perioden van droogte. Het is daarom tijd voor actie! Gemeente Voerendaal doet mee aan de campagne Waterklaar. Deze campagne is een initiatief van Parkstad Stadsregio Limburg. Gedurende een periode van vier jaar willen de acht gemeenten van Parkstad inwoners, bedrijven en organisaties waterbewust maken. Om problemen vanwege wateroverlast en droogte het hoofd te kunnen bieden moeten we nu ingrijpen. En daar hebben we uw hulp bij nodig! Wat kunt u doen? U kunt een subsidie aanvragen voor het afkoppelen van hemelwater. Meer informatie en hoe de aanvraag in zijn werk gaat leest u op de website van Waterklaar, hier vindt u ook alle informatie over de subsidie, tips voor uw tuin, mogelijke maatregelen en workshops.

www.waterklaar.nl/parkstad

Zonnepanelenproject Parkstad

Het Zonnepanelenproject Parkstad is een grootschalig project dat wordt uitgevoerd door de samenwerkende Parkstadgemeenten! Denkt u erover om uw huis te verduurzamen met zonnepanelen? Weet u nog niet hoe u dat moet organiseren of financieren? Wellicht is dit project de ideale oplossing voor u!

Inmiddels zijn er diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij alle ins en outs van het project zijn toegelicht. Op dit moment worden bij veel inwoners, wellicht ook in uw straat, de zonnepanelen geïnstalleerd. Er zijn al bijna 3.000 deelnemers!

www.zonnepanelenprojectparkstad.nl

Duurzame wijn

Er gaat niets boven een goed glas wijn. Maar wist u ook dat dit glas steeds vaker van Nederlandse bodem, en zelfs Voerendaalse bodem, komt? De wijnbouw in Nederland is namelijk in opkomst. Landgoed Overst Voerendaal is een Limburgs bedrijf dat kwalitatieve wijn produceert op een duurzame manier. Eigenaar Ruud Verstegen vertelt (vanaf minuut 10:36) in de uitzending van 31 oktober, alles over duurzaam ondernemen in de wijnbouw.