"Laagdrempelig, aanstekelijk en met een gevoel van samen"

Duurzaamheid staat hoog op de agenda in onze gemeente. Ook inwoners en ondernemers dragen hun steentje bij. De gemeente Voerendaal wil op een laagdrempelige manier oproepen tot ‘wat doe jij?’ en hierin zelf een aantal voorbeelden geven.

Duurzaamheid

Het klimaat verandert, dat staat vast. De komende decennia worden toenemende zware buien en langere droogteperioden verwacht. Samen met waterschap, provincie en rijk hebben gemeenten een belangrijke taak in opgaven op het gebied van water (verdroging, vernatting), hittestress en biodiversiteit. Samen staan zij aan de lat om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken en erop te anticiperen. Ook voor Voerendaal brengt dit grote opgaven met zich mee, op allerlei vlakken.

De gemeente is onder andere druk doende om samen met het waterschap een aantal wateroverlastlocaties aan te pakken. En ook de komende jaren zullen we door gaan met het afkoppelen van hemelwater in de openbare ruimte. We willen ook particulieren stimuleren om schoon water af te koppelen van de riolering en zo min mogelijk gesloten verharding toe te passen op hun perceel.

De energietransitie fungeert als vliegwiel voor een aantrekkelijke kern. Kenmerkend voor de opwekking van duurzame energievormen is namelijk dat deze overal ter wereld beschikbaar zijn, wat leidt tot een meer lokale energievoorziening. Deze transitie is geen stip op de horizon, maar is al in uitvoering. Actoren zijn vooral burgers en consumenten, al dan niet verenigd in (energie) coöperaties of andere samenwerkingsverbanden. Daarom ondersteunen wij de ontwikkeling van energiecoöperaties in Voerendaal: zij dragen bij aan de ambitie van ‘Voerendaal 2040 energieneutraal’. Daarnaast vormen wij een duurzaamheidsfonds ter ondersteuning van kleinschalige duurzaamheid bevorderende initiatieven en werken we actief aan het verduurzamen van gemeentelijke eigendommen, zoals gebouwen, het wagenpark en de openbare verlichting.

Duurzaamheidsfestival

Op zaterdag 17 april 2021 is de gemeente Voerendaal voornemens een Duurzaamheidsfestival te organiseren. Een gezellig laagdrempelig festival tussen 11.00 en 17.00 uur rond de vijvers bij Furenthela in Voerendaal. Het thema is duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. Een festival met informatiestandjes, activiteiten voor jong en oud, een muzikaal programma en veel informatie. Duurzame voorbeelden van inwoners, gemeente en ondernemers, met onder andere informatie over zonnepanelen, oplaadpunten, voedsel, afval, energie opwekken, streekproducten, water, een ideeënbox met mooie prijzen, ecars/ebikes en educatie.

“Een festival om energie van te krijgen!”

Ruud Braun, wethouder gemeente Voerendaal